نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
چاپ سربی ( ۲۵ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:چاپ سربی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۵ رکورد از ۴۵۰۴۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
چاپ سربی
عنوان :نهج البلاغه: الجامع لخطیب و حکم رسایل
شماره راهنما :۲۹۷/۹۵۱۵‭ن/‮الف‌الف‌ش‬‬
پدیدآور :اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :[؟؟۱۳ق]
ناشر :مصطفی البابی الحلبی و اخویه بکری و عیسی و مطبعه دارالکتب العربیه الکبری
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
2.
چاپ سربی
عنوان :تفسیر القرآن العظیم
شماره راهنما :۲۹۷/۱۷۲۴‭س۸۴۹ت‬
پدیدآور :‏ سهل تستری
تاریخ نشر :[۱۳۲۹ق.=۱۲۸۷]
ناشر :دار الکتب العربیه
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
3.
چاپ سربی
عنوان :توانایی زبان فارسی
شماره راهنما :‭۴‮فا‬۰‬،/۰۸‭ل۶۹۹ت‬
پدیدآور :‏ محمد علی‏ ،لوائی
تاریخ نشر :۱۳۱۶
ناشر :چاپخانه مجلس
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
4.
چاپ سربی
عنوان :معیار العلم فی فن المنطق
شماره راهنما :۱۶۰‭خ۳۴م‬
پدیدآور :‏ محمد بن محمد‏ ،غزالی
تاریخ نشر :۱۳۲۹ق = ۱۲۸۷ (کردستان العلمیه)
ناشر :محی الدین صبری الکردی، عبدالقادر معروف الکردی، حسین نعیمی الکردی
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
5.
چاپ سربی
عنوان :مقامات الحریری
شماره راهنما :۸۹۲/۷۸۳۴‭ح۴۳۷م‬
پدیدآور :قاسم بن علی،حریری
تاریخ نشر :۱۹۰۳م.=۱۲۸۲=۱۳۲۴ق
ناشر :مطبعه الادبیه
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
6.
چاپ سربی
عنوان :الفرائدالدریه فی اللغتین العربیه و الانکلیزیه...
شماره راهنما :۴۲۳/۹۲۷ح۸۹۹ف
پدیدآور :‏ حوا‏ ج. ج
ناشر :مطبعه کاتولیک
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
7.
چاپ سربی
عنوان :الکلمات دین و نقد و ادب
شماره راهنما :۸۹۲/۷۸۸ک۶۱۶م
پدیدآور :‏ محمود،مصطفی‏
تاریخ نشر :۱۳۴۴ق=۱۳۰۲
ناشر :مطبعه الرحمانیه
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
8.
چاپ سربی
عنوان :کلمه فقید الشرق المغفور له سعد باشا زغلول...
شماره راهنما :۲۹۷/۱۵۸ک۲۴۳ر
پدیدآور :‏ مصطفی صادق، رافعی‏
تاریخ نشر :۱۳۰۴=۱۳۴۶ق
ناشر :طبع بمطبعه المقتطف و المقطم بمصر
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
9.
چاپ سربی
عنوان :النظم الاسلامیه یبحث فی النظم السیاسیه ، والداریه والمالیه ...
شماره راهنما :۲۹۷/۴۸۳۲ن۵۱۱ح
پدیدآور :‏ حسن ابراهیم، حسن‏
تاریخ نشر :۱۹۵۹ م=۱۳۳۸
ناشر :مکتبه النهضته المصریه
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
10.
چاپ سربی
عنوان :المختار من صحاح اللغه
شماره راهنما :م۴۹۲/۷۳م۸۷۹ج
پدیدآور :‏ اسماعیل بن حماد‏‏،جوهری
تاریخ نشر :[۱۳۵۴ق=۱۳۱۱]
ناشر :مکتبه تجاریه کبری
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
11.
چاپ سربی
عنوان :چهار مقاله: بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس ثلثه و جدول اختلافات قراءات نسخ
شماره راهنما :‭۸‮فا‬۸،/۸۲۳‬‭ن۴۸۹چ،۱۲۸۵‬
پدیدآور :‏ احمد بن عمر‏ ،نظامی
تاریخ نشر :۱۳۲۷ق = ۱۹۰۹م. = ۱۲۸۵ (لیدن از بلاد هلند (مطبعه بریل))
ناشر :لوزاک ندکو
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
12.
چاپ سربی
عنوان :الفیلسوف الفارسی الکبیر صدرالدین الشیرازی
شماره راهنما :‭۱۸۹،/۱،‬‭ص۴۸۲،/‮زس‬‬
پدیدآور :ابوعبدا...‏ ،زنجانی
تاریخ نشر :[؟؟۱۳]
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
13.
چاپ سربی
عنوان :حاشیه سیالکوتی علی الخیال
شماره راهنما :‭۲۹۷،/۸۹۲۴،‬‭ن۴۲۹ع،/‮س‌ش‌‬‬
پدیدآور :‏ عبدالحکیم بن شمس الدین‏ ،سیالکوتی
تاریخ نشر :۱۲۶۶=۱۳۰۸ ق
ناشر :شرکت صحا فیه عثمانیه
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
14.
چاپ سربی
عنوان :الفوز الاصغر
شماره راهنما :۱۸۹/۱ف۱۷۱الف
تاریخ نشر ::۱۳۱۹ق=۱۲۷۷
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
15.
چاپ سربی
عنوان :حصول المامول من علم الاصول
شماره راهنما :۲۹۷/۳۱۱الف۵۷۱ص
پدیدآور :‏ محمد صدیق‏ ،صدیق حسن خان
ناشر :مطیعه التقدم
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
16.
چاپ سربی
عنوان :الا سلام والنصرانیه مع العلم والمدینه
شماره راهنما :۲۹۷/۴۷۳الف۴۱۹ع
پدیدآور :‏ محمد‏ ،عبده
تاریخ نشر :۱۳۴۱-۱۳۴۰ق= ۱۲۹۹-۱۳۰۰(مطبعه مبارکه علویه)
ناشر :اهتمام آسید محمود
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
17.
چاپ سربی
عنوان :الاسلام والنصرانیه مع العلم و المدینه
شماره راهنما :۲۹۷/۴۷۳ن‌الف۴۱۹ع
پدیدآور :‏ محمدعبده‏
تاریخ نشر :۱۳۴۱ق=۱۲۹۹
ناشر :مطبعه المنار
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
18.
چاپ سربی
عنوان :شرح المفصل
شماره راهنما :‭۴۹۲،/۷۵،‬‭ز۵۳م،/‮الف‌ش‬‬
پدیدآور :‏ یعیش بن علی‏،ابن صائغ
تاریخ نشر :[؟؟ ۱۳]
ناشر :اداره الطهاعه المنیریه
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
19.
چاپ سربی
عنوان :امعان الانظار
شماره راهنما :۴۹۲/۷۵الف۴۶۴ب
پدیدآور :‏ محمد بن پیر علی‏ ،برکوئی
تاریخ نشر :[۹۵۲ق]تاریخ تالیف ، [۱۲۰۷ق] تاریخ کتابت
ناشر :دارالطباعه عامره
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
20.
چاپ سربی
عنوان :...الحج :الفلسفه واسراره
شماره راهنما :۲۹۷/۳۷۵ح۲۴۷ع
پدیدآور :‏ عامر‏ ،حافظ بک
تاریخ نشر :[۱۳۵۴ق]=[۱۳۱۴]
ناشر :مطبعه المستقبل]
نوع ماده :چاپ سربی
چاپ سربی[چاپ سربی]
مرکز :مرکزی مدرسه عالی مطهری
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو